Finalitat educativa

L’acció educativa de la PES vol destinar-se a l’educació sociocultural, en concret a l’educació especialitzada en medi obert, promovent la presa de consciència dels individus i dels grups enfront les dificultats pròpies, motivant unes experiències que poden facilitar a les persones construir-se partint d’elles mateixes.

Les finalitats que es pretenen a partir dels espais educatius dels que es disposa són:

 • La voluntat d’oferir una educació integral, treballant totes les dimensions de la persona, des d’una valoració positiva d’aquesta.
 • Donant una especial rellevància a : una socialització positiva i inclusiva, sota una dimensió ètico – moral clara. 
 • Necessitat d’una relació personalitzada.
 • Creació d’un ritme diari que garanteixi un seguiment individual a través dels PEI’s (Projectes Educatius Individualitzats).
 • Presència de professionals de l’educació.

La PES es destina principalment a infants i joves en situació de risc d’exclusió social, en tant que puguin:

 • Formar part d’un medi social desfavorable
 • Estar afectats per dèficits o carències greus, especialment relacionals i educatives.
 • Estar desescolaritzats o tenir greus problemes d’adaptació als centres docents
 • Realitzar accions considerades socialment negatives o antisocials: absentisme escolar, fugides de la llar familiar, iniciació en el consum de substàncies tòxiques, comportaments agressius, robatoris… 
 • Formar part d’una família amb problemàtiques associades: famílies monoparentals, conflictivitat familiar, atur, problemes relacionals, problemes de salut mental, consum de substàncies nocives…

Els objectius generals que es proposen són:

 • Fer una tasca preventiva que eviti el deteriorament de les situacions de risc que envolten l’infant o l’adolescent.
 • Realitzar una tasca compensatòria de les deficiències socioeducatives de l’infant.
 • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat. 
 • Promoure una socialització positiva
 • Vetllar per l’adquisició dels aprenentatges bàsics
 • Fomentar una experiència enriquidora i lúdica del temps lliure
 • Promoure hàbits de vida saludables
 • Treballar de forma comú amb la família
 • Col·laborar amb la xarxa social (prioritzant els Serveis d’Atenció Primària)
 • Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en les accions de la PES

Per últim cal destacar la predisposició de la PES a participar i /o liderar les accions que calguin a nivell de barri o municipi, sempre que vagin en consonància amb les finalitats de la PES, i sempre que suposin una millora col·lectiva.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s